Anasayfa · Personel · Ara · Linkler · Bize Ulaşın 18/04/2015
Ana Menü
İLÇEMİZ ÇİVRİL
ÇİVRİL HARİTA
TARIMSAL YAPI
ÇALIŞMALARIMIZ
ANALİZ LABORATUARI
TARIMSAL KURULUŞLAR
DESTEKLEMELER
YETİŞTİRİCİLİK BİLGİLERİ
E - KİTAP
FOTOĞRAF GALERİSİ
BİMER
BİLGİ EDİNME
ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Denizli Valiliği
Çivril Kaymakamlığı
Denizli GTH İl Müdürlüğü
Çiftçi Bilgilendirme
Çiftçi Bilgilendirme Servisi
Ekmeğni İsraf Etme
Güvenilir Gıda Sağlıklı Yaşam
Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Evrakları
Yem Bitkileri Desteği

Kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, üretim yaptıkları Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinden, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

1

Yonca

115 YTL/dekar      

2

Korunga

  75 YTL/dekar  

3

Yapay çayır, mera

  75 YTL/dekar    

4

Tek yıllık

  30 YTL/dekar   

5

Silajlık tek yıllık yem bitkileri ve silajlık mısır

  45 YTL/dekar


Yem Bitkileri Desteklemeleri
          a) Destekleme ödemesinden yararlanacak üreticiler;
Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden üreticiler yararlanır.
          b) Destekleme ödemesine esas yem bitkileri;
1) Kaliteli kaba yem üretimi amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ile tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, silaj olarak ise mısır silajı ve tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.
2) Yapay çayır mera tesislerinde il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsünden o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan tekli veya çoklu yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınacaktır. Hazırlanan proje il müdürü tarafından onaylanır.
          c) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
Yem bitkileri ekilişleri için başvurular 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Ekim tarihinde son bulur. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, yem bitkisini hasat etmeden önce form dilekçe (Ek-1) ile müracaat eder. Hasattan sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.
          ç) İstenen belgeler;
1) Başvuru dilekçesi (Ek-1).
2) Çiftçi Kayıt Formu (ÇKF).        
3) Gerektiğinde il/ilçe müdürlüğünce istenecek diğer belgeler.
          d) Destekleme şekli;
Yem bitkileri ekilişlerine hasat edildiği yıl için dekar başına destekleme ödemesi yapılır.
Çok yıllık yem bitkisi ekilişleri ile yapay çayır mera tesisinde destekleme ödemesi ilk hasat edildiği yılki destekleme miktarından dört yıl için bir defa yapılır. Aynı parselde beşinci yılda yeni ekiliş veya tesis yapıldığı takdirde destekleme kapsamında değerlendirilir.
          e) Destekleme uygulama esasları;
1) Tek yıllık yem bitkilerinde; % 50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır. Çok yıllık yem bitkilerinde de ilk hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır.
2) Silajlık mısır ekilişlerinde ise, danenin hamur olum döneminden danelerin sararmaya başladığı döneme kadar hasat edilerek silaj yapıldığında destekleme ödemesine hak kazanılır.
3) Yem bitkileri ekilişleri ve silaj yapımı için il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek ödemeye esas kontrol tutanağı (Ek-3) düzenlenir.
4) Yem bitkisi destekleme ödemesi için ekiliş yapan üretici, ÇKS kaydının yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecektir. Başka İl/İlçe sınırları içerisinde adına kayıtlı parselde yem bitkisi ekilişi yapan üretici, ÇKS kaydı yaptırdığı İl/ilçe Müdürlüğüne müracaat edecektir. Müracaatın yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekilişin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden kontrol ve onay tutanağını isteyecek ve ödemeye esas icmali oluşturacaktır.
5) Çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekilişleri yapan üreticilerden, ekilişin dört yıl bozulmayacağına dair taahhütname (Ek-2) alınır.
6) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan üreticilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, ÇKS sisteminde dört yıl süreyle sabitlenir. İl/İlçe müdürlükleri bu ekilişleri ikinci ve dördüncü yıllarda kontrol eder. Taahhüdü ihlâl edenler varsa, tutanak icmali (Ek-7) düzenler ve bu ödemeleri geri almak için gerekli işlemleri yapar.
7) Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olacaktır.
8) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse, sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulayarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisi ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır.
9) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

DUYURULAR

2012 YILINDA TÜM İLANLARIMIZ KISA MESAJLA CEBİNİZDE KAYIT İÇİN
BİZE ULAŞIN


----------------------------

TARIM İLAÇLARININ REÇETELİ SATILMASI VE ALINMASI ZORUNLUDUR

----------------------------

TÜM ÜRÜNLERDE ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİ KAYITLARININ TUTULMASI ZORUNLUDUR

----------------------------

174 ALO GIDA HATTI HİZMETİZDE

----------------------------

Hava Durumu
ÇİVRİL
Çivril'de Ayrıntılı Hava Raporu İçin Tıklayın
DENİZLİ
DENIZLI
UŞAK
USAK
Hizmet Standartları
Hizmet Standartları
2013 yılı Destekleri
Tarım ve Kırsal Kalkınma
TARSİM
Tarım Televizyonu
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ŞifreŞifremi Unuttum?
Şifrenizi öğrenebilmek için Buraya Tıklayın.
T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ÇİVRİL İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
Telefonlar; Santral: 0.258.7131036 Müdür: 0.258.7131024 Fax : 0.258.7132517
Stadyum Mah. TMO Karşısı Eski DSİ Binası ÇİVRİL - DENİZLİ